Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

02. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Barwice przy ul. Podgórnej na działce nr 217/3, obręb geodezyjny Barwice, gmina Barwice.Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji

194 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

334 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych

187 KBPobierzPodgląd pliku