Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

03. Budowa farmy 2 elektrowni wiatrowych o mocy 2 MW każda w miejscowości Stary Chwalim na działkach nr 136/2 i 137, obręb geodezyjny Stary Chwalim, gmina Barwice.Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanym postanowieniu w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

320 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku

192 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydanej decyzji.

356 KBPobierzPodgląd pliku