Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

04. Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Stary Chwalim na działce nr 354, obręb geodezyjny Stary Chwalim, gmina Barwice.Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

174 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku

201 KBPobierzPodgląd pliku