Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

05. Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 0,8 do 2 MW w miejscowości Knyki na działce nr 58/2, obręb geodezyjny Knyki, gmina Barwice.Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanym postanowieniu w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

330 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku

185 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydanej decyzji.

348 KBPobierzPodgląd pliku