Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

06. Zgłoszenie robót budowlanych wykonania instalacji podziemnej zbiornikowej na gaz propan do ogrzewania budynku jednorodzinnego na działce nr 103 obręb Stary Grabiąż, gmina Barwice.Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydany postanowieniu o odstapieniu od konieczności sporządzenia raportu

377 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku

207 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydanej decyzji.

395 KBPobierzPodgląd pliku