Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

07. Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2 MW w miejscowości Stary Chwalim na działce 354, obręb geodezyjny Stary Chwalim, gmina Barwice.Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku

190 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złożeniu raportu o oddziaływaniu na środowisko

367 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydanej decyzji.

399 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydanym postanowieniu w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania inwestycji na środowisko.

195 KBPobierzPodgląd pliku