Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

08. Rozbudowa zakładu produkcyjnego o jednokondygnacyjną halę produkcyjną z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą techniczną: przyłącza, drogi, place, parkingi na działkach nr 84/20, 84/21, 84/22, 84/6, obręb geodezyjny Barwice 01, gmina Barwice.

Rozbudowa zakładu produkcyjnego o jednokondygnacyjną halę produkcyjną z zapleczem socjalnym i niezbędną infrastrukturą techniczną: przyłącza, drogi, place, parkingi na działkach nr 84/20, 84/21, 84/22, 84/6, obręb geodezyjny Barwice 01, gmina Barwice.


Informacja o złożonym rapocie o oddziaływaniu na środowisko

389 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

397 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku.

459 KBPobierzPodgląd pliku