Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

10. Budowa siedliska gospodarstwa rolnego, prowadzącego chów norek w ilości na 82 000 sztuk (16 400 matek) na działce nr 25 w obrębie geodezyjnym Kłodzino, gmina Barwice.

Budowa siedliska gospodarstwa rolnego, prowadzącego chów norek w ilości na 82 000 sztuk (16 400 matek) na działce nr 25 w obrębie geodezyjnym Kłodzino, gmina Barwice.

Informacja o wydanej decyzji.

344 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

375 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostepnym wykazie danych o złożonym wniosku.

433 KBPobierzPodgląd pliku