Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

11. Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2MW w miejscowości Knyki na działce 137.

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2MW w miejscowości Knyki na działce 137.

Informacja o wydanej decyzji

674 KBPobierzPodgląd pliku

Aneks do raportu o oddziaływaniu na srodowisko dwóch elektrowni wiatrowych

369 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

384 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku.

410 KBPobierzPodgląd pliku