Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

12. Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2MW w miejscowości Stary Chwalim na działce 354.

Budowa elektrowni wiatrowej o mocy 2MW w miejscowości Stary Chwalim na działce 354.

Informacja o wydanej decyzji

667 KBPobierzPodgląd pliku

Aneks do raportu o oddziaływaniu na środowisko dwóch elektrowni wiatrowych.

369 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanym postanowieniu w sprawie obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

319 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku.

406 KBPobierzPodgląd pliku