Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

13. Rewitalizacja centrum miasta Barwice i ciągów komunikacyjnych - etap I.

13. Rewitalizacja

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji 2

339 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o sprostowaniu decyzji 1

349 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydanej decyzji

322 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego i obwieszczenie o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa

807 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złożonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko

324 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanym postanowieniu w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

154 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku

801 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydaniu decyzji "Pozwolenie wodnoprawne"

477 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydaniu decyzji "Pozwolenie na budowę - Wojewoda"

450 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydaniu decyzji "Pozwolenie na budowę - Starosta"

433 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydaniu decyzji "Pozwolenie na budowę - Wojewoda (zmiana decyzji)"

474 KBPobierzPodgląd pliku