Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

02. Budowa gminnej drogi dojazdowej o długości 132 m z ulicy Zielonej w Barwicach.

Budowa gminnej drogi dojazdowej o długości 132 m z ulicy Zielonej w Barwicach

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji

345 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku

362 KBPobierzPodgląd pliku