Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

04. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - budynek Szkoły Podstawowej w Barwicach i Starym Chwalimiu, budynek Urzędu Miasta i Sali Miejskiej w Barwicach.

04. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji

431 KBPobierz

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku

540 KBPobierz