Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

05. Remont (modernizacja) odcinka koryta rzeki i budowli na nim zlokalizowanych - działki 2 i 4 obręb Knyki, gmina Barwice.

05. Remont

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanym postanowieniu w sprawie nałożenia obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko

364 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku

393 KBPobierzPodgląd pliku