Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

362 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

64 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 - Projekt umowy

444 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 - Mapka poglądowa

8.2 MBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 4 - Informacja z rejestru gruntów

9.3 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 5 - Dokumentacja fotograficzna

825 KBPobierzPodgląd pliku

Zestawienie złożonych ofert

228 KBPobierzPodgląd pliku

Ogłoszenie o wyniku postępowania

290 KBPobierzPodgląd pliku