Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

14. Budowa przyłączy kablowych niskiego napięcia.

14. Budowa

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wydanej decyzji

358 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku

391 KBPobierzPodgląd pliku