Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

15. Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek działalności usługowo-gospodarczej.

15. Przebudowa

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku

415 KBPobierz