Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

16. Budowa sieci kanalizacji w m. Piaski, Łeknica.

16. Budowa

Informacja o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsiewzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji w miejscowościach Piaski, Łeknica, gmina Barwice.

331 KBPobierz

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku

344 KBPobierz