Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

18. Budowa sieci wodociągowej na odcinku Knyki-Nowy Chwalim.

Budowa wodociągu

Informacja o wydanej decyzji

332 KBPobierz

Informacja o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o złożonym wniosku

394 KBPobierz