Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

20. Przebudowa drogi w ciągu ulicy Wiśniowej i ulicy Moniuszki oraz budowa chodnika do osiedla mieszkaniowego

Przebudowa

Informacja o wydanej decyzji

322 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złożonym wniosku - Przebudowa drogi w ciągu ulicy Wiśniowej i Moniuszki oraz budowa chodnika do osiedla mieszkaniowego

343 KBPobierzPodgląd pliku