Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

20. Przebudowa drogi w ciągu ulicy Wiśniowej i ulicy Moniuszki oraz budowa chodnika do osiedla mieszkaniowego

Przebudowa

Informacja o wydanej decyzji

322 KBPobierz

Informacja o złożonym wniosku - Przebudowa drogi w ciągu ulicy Wiśniowej i Moniuszki oraz budowa chodnika do osiedla mieszkaniowego

343 KBPobierz