Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

22. Przebudowa drogi w ciągu ulicy Łąkowej z włączeniem do drogi powiatowej nr 1300 Z (ul. Pomorska) do przejazdu kolejowego oraz przebudowa i budowa chodnika - Etap I

Przebudowa drogi w ciągu ulicy Łąkowej

Informacja o wydanej decyzji

335 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złożonym wniosku - Przebudowa drogi w ciągu ulicy Łąkowej z włączeniem do drogi powiatowej nr 1300 Z (ul. Pomorska)do przejazdu kolejowego oraz przebudowa i budowa chodnika - Etap I

356 KBPobierzPodgląd pliku