Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

24. Budowa linii energetycznej kablowej 15kV, stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej 0,4 kV, złączy kablowych dla zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego i przepompowni ścieków na terenie działek nr: 45/4, 44, 365/1, 365/2, 52, 46.

Budowa linii energetycznej

Informacja o wydanej decyzji

390 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złożonym wniosku

451 KBPobierzPodgląd pliku