Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

25. Remont i modernizacja budynku Ośrodka Kultury i Turystyki w Barwicach, ul. Wojska Polskiego 15, 78-460 Barwice, działka nr 192, obręb ewidencyjny Barwice 03

Remont i modernizacja OKiT w Barwicach

Informacja o złożonym wniosku

354 KBPobierzPodgląd pliku