Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

26. Remont (modernizacja) odcinka koryta rzeki i budoli na nim zlokalizowanych, odcinki koryta rzeki wymagające remontu znajdują sie w km rzeki 4+585-7+800 - działki 2 i 4 obręb Knyki, gm. Barwice oraz km rzeki 3+800-4+585 - działka nr 1 obręb Radacz...

Modernizacja koryta rzeki

Informacja o wydanej decyzji

349 KBPobierz

Informacja o zamieszczonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko

373 KBPobierz