Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

27. Budowa zbiornika wodnego o pow. 1,21 ha w m. Cybulino na działce nr 24/5 obręb Kłodzino, gm. Barwice.

Budowa zbiornika wodnego

Informacja o wydanej decyzji

331 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złożonym wniosku

333 KBPobierzPodgląd pliku