Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

28. Przebudowa budynku gospodarczego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na budynek działalności usługowo - gospodarczej na działce nr 144, obręb Sulikowo, gm. Barwice

Przebudowa budynku gospodarczego

Informacja o wydanej decyzji

333 KBPobierzPodgląd pliku