Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

31. Budowa biogazowni o mocy 1,4MW na działce nr 354 położonej w obrebie Stary Chwalim, gmina Barwice

Biogazownia

Informacja o wydanej decyzji

334 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złożonym wniosku

354 KBPobierzPodgląd pliku