Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

02. Budowa dwóch zbiorników podziemnych na gaz płynny propan - butan o pojemności łącznej 13400 litrów na działce nr 77/2 połoonej w obrębie ew. Piaski gmina Barwice

.

Informacja o wydanej decyzji

335 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złożonym wniosku

361 KBPobierzPodgląd pliku