Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

04. Remont linii napowietrznej 0,4 kV, budowa linii kablowej 0,4 kV złączy kablowych dla zasilania w energię elektryczną budynków mieszkalnych i przepompowni ścieków

.

Informacja o wydanej decyzji

345 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

285 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złożonym wniosku

359 KBPobierzPodgląd pliku