Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

08. Rozbiórka wyłączonych z eksploatacji stacji uzdatniania wody SUW w m. Stary Grabiąż, gmina Barwice

.

Informacja o wydanej decyzji

325 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złożonym wniosku

346 KBPobierzPodgląd pliku