Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 255/2021 Burmistrza Barwic z dnia 06.05.2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 172/2020 Burmistrza Barwic z dnia 15 września 2020 r. zmieniającego Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Barwic z dnia 04.01.2019r.

320 KBPobierzPodgląd pliku