Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

1. Budowa farmy elektrowni wiatrowych...

.

Zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania

512 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złozonym wniosku.

432 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydaniu postanowienia w sprawie określenia zakresu raportu

520 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złożonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

282 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o złożonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

254 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o złożonym raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

293 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o zakończeniu postępowania

290 KBPobierzPodgląd pliku

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

333 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - Obwieszczenie o złożeniu wniosku w sprawie zajęcia stanowiska, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w decyzji

378 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie-Obwieszczenie o wydanym postanowieniu

490 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złożonym wniosku o wyrażenie stanowiska o etapowej realizacji przedsięwzięcia i braku zmian warunków określonych w decyzji

390 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydaniu postanowienia o etapowym przebiegu realizacji przedsięwzięcia

356 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o wydaniu postanowienia o przedłużeniu terminu wykonalności decyzji

362 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o przedłużeniu terminu wykonalności decyzji

480 KBPobierzPodgląd pliku