Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

339 KBPobierzPodgląd pliku

Informacja o złożeniu wniosku

339 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie obwieszczenie o zakończeniu postępowania.

284 KBPobierzPodgląd pliku

Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji.

330 KBPobierzPodgląd pliku