Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zarządzenie Nr 246/2021 Burmistrza Barwic z dnia 13.04.2021r. w sprawie powołania Komisji w celu wyjaśnienia nieprawidłowości przy wykonaniu czynności kancelaryjnych na stanowisku ds. obsługi interesanta w Urzędzie Miejskim w Barwicach

245 KBPobierzPodgląd pliku