Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Gmina Barwice otrzymała dofinansowanie projektu pn.:

 „Poprawa jakości powietrza w Gminie Barwice dzięki instalacji nowoczesnych urządzeń grzewczych w budynkach mieszkaniowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 - działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy

 

 

W ramach programu mieszkańcy gminy Barwice mogą otrzymać wsparcie w wysokości 7.500 zł za przeprowadzoną zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym (piec/kocioł węglowy) polegającą na:

1) podłączeniu do sieci ciepłowniczej,

2) zainstalowaniu ogrzewania gazowego,

3) zainstalowaniu innych rodzajów źródeł ciepła:

a.  zainstalowaniu ogrzewania elektrycznego,

b.  zainstalowaniu ogrzewania olejowego,

c.  zainstalowaniu ogrzewania opartego na odnawialnych źródłach energii,

d.  zainstalowaniu ogrzewania opartego na paliwie stałym o niskiej emisyjności.

 

Osoby, które otrzymają grant, będą mogły przeznaczyć go na pokrycie następujących kosztów inwestycyjnych koniecznych do realizacji zadania:

1) pokrycie kosztów wykonania demontażu indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych;

2) pokrycie kosztów zakupu i montażu nowego źródła ogrzewania, przy czym źródło to powinno być fabrycznie nowe (nieużywane) i z gwarancją;

3) wykonanie wewnętrznej instalacji c.o. lub instalacji gazowej lub instalacji elektrycznej - w przypadku likwidacji palenisk indywidualnych;

4) pokrycie kosztów nabycia materiałów lub robót budowlanych, pod warunkiem istnienia bezpośredniego związku z celami przedsięwzięcia objętego wsparciem;

5) pokrycie kosztów modernizacji systemu odprowadzania spalin niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania nowego źródła ogrzewania;

6) pokrycie kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, wraz z urządzeniami węzła cieplnego, o ile urządzenia węzła cieplnego pozostaną własnością zgłaszającego;

7) pokrycie kosztów dokumentacji technicznej, projektu oraz opinii kominiarskiej.

 

 

 

Przekazanie grantu będzie możliwe po zakończeniu i przyjęciu prawidłowego rozliczenia realizacji zadania określonego w umowie o udzielenie grantu.

Zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Barwicach lub przesyłać na adres: Urząd Miejski w Barwicach, ul. Zwycięzców 22, 78-460 Barwice.

 

Nabór wniosków trwa do dnia wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Dodatkowe informacje nt. projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Barwicach.

Osoba do kontaktu: Emilia Polewczyk 94 713 75 02

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dostępne są również na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego:

http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/214-poprawa-jakosci-powietrza-zachodniopomorski-program-antysmogowy

Załącznik nr 1 do regulaminu

84 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 2 do regulaminu

63 KBPobierzPodgląd pliku

Załącznik nr 3 do regulaminu

81 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz1

295 KBPobierzPodgląd pliku

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania cz2

761 KBPobierzPodgląd pliku

Regulamin

764 KBPobierzPodgląd pliku

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

17.5 KBPobierzPodgląd pliku