Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Numer  petycji :   3/2021

 

1.1.    Data złożenia: 01.03.2021r.

1.2.    Przedmiot petycji: Petycja w sprawie referendum ludowego

1.3.    Imię i nazwisko/podmiot /wnoszący petycji/:  Teresa Garland

1.4.    Podmiot rozpatrujący: Rada Miejska w Barwicach

1.5.    Przewidywany termin  rozpatrzenia: Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o

petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od daty złożenia petycji.

1.6.    Termin  rozpatrzenia: 

Petycja

1.7 MBPobierzPodgląd pliku