Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.03. Ogłoszenie o wyniku postępowania-utrzymanie czystości i porządku w budynku przystanku PKS i szaletów miejskich.

Barwice, 2008-01-30

IOŚ. 341 – 01/03/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

 

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Utrzymanie czystości i porządku w budynku przystanku PKS i szaletów miejskich”.

Wybrany Wykonawca:                      

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 44

78 – 460 Barwice

 

Cena oferty brutto: 12.100,00 zł.

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon