Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.05. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków Sali Miejskiej w Barwicach oraz Budynku Urzędu Miasta i Gminy Barwice.

Barwice, 2008-03-03

IOŚ. 341 – 01/05/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

 

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze poniżej 5 000 euro – rozeznanie rynku – na wykonanie zadania pn. „Wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków Sali Miejskiej w Barwicach oraz Budynku Urzędu Miasta i Gminy Barwice”.

Wybrany Wykonawca:                      

Przedsiębiorstwo Budowlano – Inwestycyjne „NAOS”

inż. Bogusław Drożdż

ul. B. Chrobrego 24

78 – 320 Połczyn Zdrój

 

 

Cena brutto: 9.760,00 zł.

 

                                                                           

 

                                                                              BURMISTRZ

                                                                                   inż. Zenon Maksalon