Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.06. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Sprzątanie obiektu Urzędu Miasta i Gminy.

Barwice, 2008-03-18

IOŚ. 341 – 01/06/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 


Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

 

 

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze poniżej 5 000 euro – rozeznanie rynku – na wykonanie zadania pn. „Sprzątanie obiektu Urzędu Miasta i Gminy Barwice”.


Wybrany Wykonawca:                      


Spółdzielnia „UNIA”

ul. Lechicka 23

75 – 837 Koszalin

 

 

Cena brutto: 21.114,10 zł.

 

                                                                          

 

                                                                              BURMISTRZ

                                                                       inż. Zenon Maksalon