Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.08. Ogłoszenie o wyniku postępowania - zakup drukarki laserowej.

Barwice, 2008-04-22

IOŚ. 341 – 01/08/08

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

 

 

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze poniżej 5 000 euro – rozeznanie rynku – na wykonanie zadania pn. „Zakup drukarki laserowej (mono) sieciowej z dupleksem”.Wybrany Wykonawca:   

                  

KOMP Pacholczyk Krzysztof

ul. 9-go Maja 27

78 – 400 Szczecinek

 

Cena brutto: 2.699,00 zł.

                                                                                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                   inż. Zenon Maksalon