Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.09. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (remont instalacji elektrycznej budynku Urzędu).

Barwice, 2008-05-19

IOŚ. 341 – 01/09/08

 


OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

 

 

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze poniżej 5 000 euro – rozeznanie rynku – na wykonanie zadania pn. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru dla prowadzonej przez Miasto i Gminę Barwice inwestycji pn. „Remont instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy Barwice”.

 

Wybrany Wykonawca:


Zakład Instalatorstwa Elektrycznego – Leszek Jóźwik

ul. Spokojna 12G/8

78 – 460 Barwice

 

 

Cena brutto: 2.800,00 zł.

 

                                                                             

                                                                              BURMISTRZ

                                                                                   inż. Zenon Maksalon