Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.11. Ogłoszenie o wyniku postępowania - wznowienie 30 licencji programu antywirusowego.

Barwice, 2008-07-16

IOŚ. 341 – 01/11/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

 

 

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze poniżej 5 000 euro – rozeznanie rynku – na wykonanie zadania pn. „Wznowienie 30 licencji programu antywirusowego Kaspersky Work Space Security dla Urzędu Miasta i Gminy Barwice”.

 

Wybrany Wykonawca:

Nbit s.c.

Popenda Ireneusz, Jenczmionka Jarosław

ul. Diamentowa 6

41 – 943 Piekary Śląskie

 

 

Cena brutto: 3.577,65 zł.

 

                                                                                 

                                                                                                                                    BURMISTRZ

                                                                                                                               inż. Zenon Maksalon