Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.12. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Ułozenie kostki polbruk na placu zabaw w miejscowosci Polne, gmina Barwice.

Barwice, 2008-06-19

IOŚ. 341 – 01/12/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

 

 

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze poniżej 5 000 euro – rozeznanie rynku – na wykonanie zadania pn. „Ułożenie kostki betonowej polbruk na placu zabaw w miejscowości Polne, gmina Barwice”.

 

Wybrany Wykonawca:

„TORF” Spółka z o.o.

Nowy Chwalim

78 – 460 Barwice

 

 

Cena brutto: 9.428,50 zł.

 

                                                                                 

                                                                              BURMISTRZ

                                                                                   inż. Zenon Maksalon