Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.13. Ogłoszenie o wyniku postepowania - Dostawa i montaż przystanków autobusowych na terenie gminy Barwice.

Barwice, 2008-09-05

IOŚ. 341 – 01/13/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

 

 

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu                         o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze poniżej 5 000 euro – rozeznanie rynku – na wykonanie zadania pn. „Dostawa i montaż przystanków autobusowych na terenie gminy Barwice”.

 

Wybrany Wykonawca:

„BIN” Sp. z o.o.

ul. Narutowicza 12

87 – 700 Aleksandrów Kujawski

 

 

Cena brutto: 23.520,00 zł.

 

                                                                                    

                                                                              BURMISTRZ

                                                                                   inż. Zenon Maksalon