Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.14. Ogłoszenie o wyniku postępowania-Zakup wraz z dostawą i montażem 4 drzwi wewnętrznych oraz demontaż starych szt.3 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Barwice.

Barwice, 2008-12-05
IOŚ. 341 – 01/14/08
 
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,
78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49
 
 
 
 
informuje, że zadanie pn. „Zakup wraz z dostawą i montażem 4 drzwi wewnętrznych oraz demontaż starych szt.3 w budynku Urzędu Miasta i Gminy Barwice” – nie zostało zrealizowane z powodu braku Wykonawcy.
 
 
 BURMISTRZ
inż. Zenon Maksalon