Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.15. Ogłoszenie o wyniku postępowania-Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy sołeckiej w miejscowości Łeknica.

IOŚ. 341 – 01/15/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

 

 

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze poniżej 5 000 euro – rozeznanie rynku – na wykonanie zadania pn. „Zakup pieca centralnego ogrzewania do świetlicy sołeckiej w miejscowości Łeknica”.

 

Wybrany Wykonawca:

P.P.H.U. „MAREKO”

Import-Eksport

ul. 15-Grudnia 12

78 – 320 Połczyn Zdrój

 

 

Cena brutto: 3.881,93 zł.