Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.16. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Budowa chodnika i zjazdów w m. Barwice w ciągu ul. Małej.

Barwice, 2008-09-05

IOŚ. 341 – 01/16/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

 

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu                         o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Budowa chodnika i zjazdów w m. Barwice w ciągu ul. Małej”.

Wybrany Wykonawca:                      

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o.o.

ul. Bolesława Chrobrego 44

78 – 460 Barwice

 

Cena oferty brutto: 38.918,00 zł.

 

 

BURMISTRZ

inż. Zenon Maksalon