Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.18. Ogłoszenie o wyniku postępowania - Przebudowa chodnika i zjazdów w miejscowości Sulikowo, gmina Barwice.

Barwice, 2008-09-30

IOŚ. 341 – 01/18/08

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,

78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49

 

informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro na wykonanie zadania pn. „Przebudowa chodnika i zjazdów w miejscowości Sulikowo, gmina Barwice”.

 

Wybrany Wykonawca:

                      

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe

„BODEX” – Bogdan Lubiński

ul. Młyńska 8

78 – 320 Połczyn Zdrój

 

Cena oferty brutto: 42.475,52 zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

W prowadzonym postępowaniu zostało złożone cztery oferty. Oferta ww. Wykonawcy jest najkorzystniejsza cenowo – cena jedynym kryterium wyboru ofert.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

                                                                           

 

                                              BURMISTRZ

                                       inż. Zenon Maksalon