Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Infrastruktury i Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

01.20. Ogłoszenie o wyniku postępowania-Remont drogi z miejscowości Knyki w kierunku miejscowości Śmilcz.

Barwice, 2008-12-05
IOŚ. 341 – 01/20/08
 
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
 
Burmistrz Miasta i Gminy Barwice, ul Zwycięzców 22,
78-460 Barwice tel. (094) 373 63 09 wew. 20, fax. (094) 373 63 49
 
 
informuje o wyborze Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w procedurze poniżej 5 000 euro – rozeznanie rynku – na wykonanie zadania pn. „Remont drogi z miejscowości Knyki w kierunku miejscowości Śmilcz”.
 
Wybrany Wykonawca:
Usługowy Zakład Kamieniarsko-Betoniarski
i Usługi Transportowe Zbigniew Gumiela
ul. Zwycięzców 16
78-460 Barwice
 
 
Cena brutto:21.000,00 zł.
 
                                                                                    
    BURMISTRZ
inż. Zenon Maksalon