Przejdź do treści

Konsultacje Społeczne

Wybory

Informacje ogólne

Prawo lokalne

Urząd Miejski

Przetargi

Referat Inwestycji i Referat Ochrony Środowiska

Referat Finansowy

Referat Promocji i Rozwoju Gminy

Raport o stanie Gminy

Rejestry i Ewidencje

Oświadczenia majątkowe

Udostępnienie danych

Dostępność

Katalog Usług Urzędu Miejskiego w Barwicach

Kontrola w administracji

Informacje

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego wylotu w postaci drenażu rozsączajacego, służącego do wprowadzania ścieków do ziemi z przydomowej oczyszczalni ścieków znak: SZ.ZUZ.2.4210.30.2021.EK

42 KBPobierzPodgląd pliku